Kontakt! Kontakts! Контакт!

Det som skiller oss fra mange andre er at vi har fokus på resultat i spesifiserte fagområde. Det vil si at vi har som mål å hjelpe våre kunder for å forbedre et produkt/kunnskap eller for å gjøre ting enklere. Andre relevante samarbeidspartnere velkommen til oss.

Jeg heter Samirs og er rådgiver. Utdannet jurist. Jobber i hovedsak med selskaper (NUF, AS, ENK). Ta gjerne kontakt!

Hei,

Jeg er rådgiver i Bedriftsrådgivning SKYNOR i Norge og Styrets leder i Autorisert regnskapsførerselskap - SKYNOR ACCOUNTING AS i Norge. Utdannet jurist (master i rettsvitenskap / NOKUT godkjent). Jeg jobber i hovedsak med selskaper (NUF, AS, ENK, ASA), herunder registrering i Brønnøysund (stiftelse og endringer), samt holder foredrager for ledere. Har mer en 10 års erfaring. Samarbeider med den Latviske ambassade i Norges Kongeriket. Er dommer og vara i kontrollkommite i Norges Kickboxingforbund, meddommer i Borgarting lagmannsrett. Arbeidsspråk – Norsk, Latvisk, Russisk, Tysk, Engelsk.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Samirs Alexander ASKEROVS

*****

info@skynor.no - for privat/fysiske personer 
(OBS: maks 20 MB per e-postforsendelse. Større vedlegg må deles og sendes i flere e-poster).

***

bedrift@skynor.no - for selskaper og bedrifter, også under etablering


 +47 469 414 71

Mandag - Fredag - kl. 13:10-17:30 (møtetid)
Mandag - Fredag - kl. 12:30 t.o.m. kl. 19:00 (ringetid)

***
for SKYNOR ACCOUNTING AS

samirs@skynor.no (RUS, LV, ENG, NOR, DE, UKR)

inga@skynor.no (LT, NOR, RUS, PL)

emilia@skynor.no (PL, NOR, ENG)


Samarbeid med regnskapsbyrå/accounting Autorisert regnskapsførerselskap

SKYNOR ACCOUNTING AS i Norge

samirs@skynor.no (RUS, LV, ENG, NOR, DE, UKR)

inga@skynor.no (LT, NOR, RUS, PL)

emilia@skynor.no (PL, NOR, ENG)

*****************************************************************************

Exclusive Cooperation Agreement with SIA/Ltd SKYNOR LAW OFFICE

Samirs Alexander Askerovs, Lawyer, master in law

askerovs@mail.ch

www.prolex.lv

Call from 10.00 - 16.00/ +371 29 40 47 00

Extern links to seminars and information:
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-uznemejdarbibas-tiesiskie-aspekti-norvegija-riga

http://www.mfa.gov.lv/norway/aktualitates/58876-seminars-vestnieciba-oslo-latvijas-uznemumiem-par-tiesiskajam-attiecibam-norvegija
 
http://www.mfa.gov.lv/norway/aktualitates/59034-tiesiskas-attiecibas-norvegija-latvijas-uznemejiem

http://www.juristavards.lv/autori/1413-samirs-askerovs/

http://www.hochschulkontor.lv/images/pdf/Schmitz_Eiropas-tiesibu-pamattermini-2009.pdf