Kontakt

Kontakt! Kontakts! Контакт!

Det som skiller oss fra mange andre er at vi har fokus på resultat i spesifiserte fagområde. Det vil si at vi har som mål å hjelpe våre kunder for å forbedre et produkt/kunnskap eller for å gjøre ting enklere. Andre relevante samarbeidspartnere velkommen til oss.

Jeg heter Samirs og er rådgiver. Utdannet jurist. Jobber i hovedsak med selskaper (NUF, AS, ENK). Ta gjerne kontakt!

Hei,

Jeg er rådgiver i Bedriftsrådgivning SKYNOR i Norge. Utdannet jurist (master i rettsvitenskap / NOKUT godkjent). Jeg jobber i hovedsak med selskaper (NUF, AS, ENK, ASA), herunder registrering i Brønnøysund (stiftelse og endringer), samt holder foredrager for ledere. Har mer en 10 års erfaring. Samarbeider med den Latviske ambassade i Norges Kongeriket. Er dommer og vara i kontrollkommite i Norges Kickboxingforbund, meddommer i Borgarting lagmannsrett. Arbeidsspråk – Norsk, Latvisk, Russisk, Tysk, Engelsk.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Samirs Alexander ASKEROVS

*****

info@skynor.no - for privat/fysiske personer 
(OBS: maks 20 MB per e-postforsendelse. Større vedlegg må deles og sendes i flere e-poster).

***

bedrift@skynor.no - for selskaper og bedrifter, også under etablering

***

dokument@skynor.no - til arkiv 
Dokument senteret, kan sendes og oppbevares alle type av dokumentasjon og filer.
Document Center, can be sent and stored any type of documentation and files.


 +47 469 414 71

Mandag - Fredag - kl. 13:10-17:30 (møtetid)
Mandag - Fredag - kl. 12:30 t.o.m. kl. 19:00 (ringetid)